Hướng dẫn sử dụng phần mềm ArtCut (Máy cắt chữ decal Trung Quốc JL 600)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ArtCut (Máy cắt chữ decal Trung Quốc JL 600)

  15/10/2016

  Hồ Sơn Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bạn chạy Artcut lên,  bạn chọn thông số như sau:

  + Width: 600, Height: 2000 chọn tiếp Create.

Tiếp tục bạn chọn File -> Import… bạn sẽ chọn file mà bạn muốn cắt chọn tiếp Open, xong bạn chọn vào hình biệu tượng máy cắt    sẽ đến hình sau

Bạn chọn như hình trên rồi chọn Add (thông thường thì bước này chỉ làm 1 lần)

Kiểm tra và điền thông số sao cho giống hình  trên rồi chọn Setup 

Chọn và điền thông số như hình trên

Chọn giống hình trên rồi chọn OK

Chọn Yes

Chọn Cut/Plot

Chọn Start máy sẽ cắt.

 

Đóng góp ý kiến