Hướng dẫn chọn cổng và cài đặt khổ giấy cho máy cắt chữ decal Trung Quốc JL 600

Hướng dẫn chọn cổng và cài đặt khổ giấy cho máy cắt chữ decal Trung Quốc JL 600

  14/10/2016

  Hồ Sơn Hải

Vào mục Start chọn Printer and Faxes

Chuột phải vào Cutting Machine và chọn Properties

Chọn Printing Preferences

Set thông số theo hình vẽ

Tiếp theo chọn Tab Ports

Chọn Com 1 nếu bạn dùng cổng Com và Com 3 cho cổng usb

Đóng góp ý kiến