Hướng dẫn cài đặt driver cho máy cắt chữ decal Mimaki CG-60 (SR,ST,SL)

Hướng dẫn cài đặt driver cho máy cắt chữ decal Mimaki CG-60 (SR,ST,SL)

  14/10/2016

  Hồ Sơn Hải

Đưa đĩa CD vào máy tính sẽ tự động hiển thị:

Chọn Printer Driver sau đó chọn tên máy cắt của bạn và nháy đúp chuột trái vào Set up màn hình sẽ hiển thị như  bên dưới:

Chọn Next

Chọn như hình vẽ và chọn Next

Chọn như hình vẽ và chọn Next

Chọn Install

Chọn như hình vẽ và chọn Finish

Vào mục Start chọn Printer and Faxes 

Chuột phải vào máy cắt của bạn và chọn Set as default printer

Đóng góp ý kiến